PRACOWNICY SZKOŁY

Krystyna Wardach - dyrektor szkoły

Małgorzata Kluska - wicedyrektor szkoły

Marlena Plizga - pedagog szkolny i specjalny
Katarzyna Rainczuk - psycholog
Beata Stabińska - logopeda
Janina Adamczyk - pielęgniarka

Wychowanie przedszkolne

Barbara Soroka - nauczycielka
Barbara Feszter - nauczycielka
Aleksandra Wietecka - nauczycielka
Barbara Szabla - nauczycielka języka angielskiego
Krzysztof Serwin - instruktor gry w szachy

Pierwszy etap edukacji

Magdalena Michalska - Borowiec - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy I
Monika Odon - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy II
Jolanta Pajor - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy III
Maria Tomaszewska - nauczycielka religii
Barbara Szabla - nauczycielka języka angielskiego, nauczycielka etyki
Leszek Krzyż - nauczyciel gry na instrumencie
Krzysztof Serwin - instruktor gry w szachy

Drugi etap edukacji

Beatra Olesińska - Hajdasz - nauczycielka geografii
Krystyna Janik - nauczycielka fizyki i chemii
Małgorzata Kluska - nauczycielka języka polskiego, plastyki, wychowawczyni klasy VI
Leszek Krzyż - nauczyciel muzyki
Joanna Kulpińska- nauczycielka matematyki, informatyki, techniki, wychowawczyni klasy VII
Monika Odon - nauczycielka biologii
Weronika Pisarska - nauczycielka wychowania fizycznego, wychowawczyni klasy IV
Krzysztof Serwin - instruktor gry w szachy
Barbara Szabla - nauczycielka języka angielskiego,etyki
Agnieszka Szponarska- nauczycielka języka niemieckiego, historii, bibliotekarka, wychowawczyni klasy V
Maria Tomaszewska - nauczycielka religii
Krystyna Wardach - nauczycielka przyrody

Obsługa i administracja

Barbara Andrzejak
Mirosława Wąsowska
Teresa Dąbrowa
Mariola Zawisza