Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2013


Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2013 - pobierz plik
Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2012


Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2012 - pobierz plik
Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2011


Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2011 - pobierz plik
Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2010


Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2010 - pobierz plik
Organizacja pożytku publicznego


Dane organizacji:

Nazwa: Stowarzyszenie „Nasze dzieci - wspólna szkoła” w Zastrużu
Adres siedziby: Zastruże 19 A; 58- 130 Żarów
Data rejestracji: 19 maja 2003 r.
Numer rejestru sądowego: KRS 0000161988.
Status organizacji pożytku publicznego: TAK
REGON: 891507186
NIP: 884-24-88-408
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK S. A. oddział 1 w Żarowie
Numer rachunku bankowego: 52 1090 2369 0000 0001 0344 4057

Przedmiot działalności organizacji:
 • - wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • - edukacja,
 • - dzieci, młodzież.

Zarząd organizacji:

Prezes: Kamila Spisak
Wiceprezes: Alfons Sielicki
Skarbnik: Barbara Lipińska
Sekretarz: Krystyna Wardach
Członkowie zarządu: Małgorzata Kluska, Kamila Graca, Wojciech Elżbieciak

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca: Maria Bal
Członkowie komisji: Monika Odon, Mirosława Uszczyk, Renata Horoszczak

Organizacja zrzesza 40 członków. Są nimi mieszkańcy wsi Kruków, Mielęcin, Pyszczyn i Zastruże oraz pracownicy szkoły i punktu przedszkolnego, których organem prowadzącym jest stowarzyszenie.

Celem działań stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i kulturalnego wsi oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Głównym zadaniem od 1 września 2004 r. jest prowadzenie Szkoły Podstawowej w Zastrużu, na mocy porozumienia Urzędu Miasta Żarów z zarządem stowarzyszenia. Od 31 marca 2008 r. stowarzyszenie jest również organem prowadzącym przedszkole dla dzieci w wieku 3- 5 lat, które powstało we współpracy z Fundacją Kalos Kai Agathos.

Stowarzyszenie organizuje i współfinansuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci. Działa na rzecz środowiska lokalnego. Prowadzi wiele działań mających na celu: pomoc dzieciom w rodzinach dysfunkcyjnych, niepełnosprawnym jak również ludziom starszym, integrację ludzi, budzenie aktywności lokalnej, kreatywności, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, ochronę środowiska. Ponadto wiele działań ukierunkowanych jest na rozwój sportu, propagowanie zdrowego i twórczego stylu życia. Organizowane są wycieczki dla różnych grup wiekowych mieszkańców, wyjazdy do kina i teatru. Od roku 2007 prowadzone są również szkolenia, warsztaty, spotkania dla ludzi (np. szkolenia komputerowe, florystyka, warsztaty teatralne, mała architektura wsi, itp). Powstała Akademia Rodzica, która pozwala na edukowanie rodziców przez specjalistów (psychologów, pedagogów, prawników). Zarząd stowarzyszenia, współpracując z OPS w Żarowie, w 2008 r. podpisał umowę z Agencją Rynku Rolnego we Wrocławiu– Bank Żywności, pozwalającą na pobieranie żywności dla ubogich mieszkańców całej gminy Żarów. Współpracuje z Federacją Inicjatyw Oświatowych, z siedzibą w Warszawie oraz Fundacją „FALA” we Wrocławiu.

Działalność statutowa stowarzyszenia ciągle się rozwija angażując coraz większą część społeczeństwa lokalnego.


Ważniejsze projekty, zadania realizowane przez stowarzyszenie:

 • realizacja projektu Ministerstwa Sportu, dotacja 80 000 zł na działalność sportową organizowaną przez stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży gminy Żarów (udział wzięły wszystkie szkoły gminy Żarów oraz fundacja „Serce”);

 • Małe przedszkola na Dolnym Śląsku- Fundacja Kalos Kai Agathos- przejęcie przedszkola z dniem 30.03.2008 r.;

 • Pracownie komputerowe dla szkół (pracownia z 10 stanowiskami uczniowskimi, rzutnikiem multimedialnym., skanerem);

 • Uzyskanie 4 komputerów i 2 drukarek laserowych, krzeseł obrotowych do pracowni komputerowej (BZWBK);

 • Dotacja do organizacji wypoczynku letniego dla 75 dzieci- 6600 zł, Urząd Miasta Żarów;

 • Zakup laptopa wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym dla uczennicy niepełnosprawnej- akcja charytatywna w środowisku lokalnym;

 • Kapitalny remont biblioteki szkolnej, gabinetu pedagoga, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, zakładanie rynien- nieodpłatna praca rodziców i członków stowarzyszenia;

 • Kostka brukowa na podwórko szkolne (150 m2), sponsor Libet S.A. Wrocław;

 • Modernizacja podwórka przyszkolnego, wymiana ogrodzenia;

 • Zakup książek do biblioteki na łączną kwotę 4000 zł- indywidualni sponsorzy- sympatycy szkoły;

 • Nieodpłatne przystosowanie toalety dla potrzeb dziecka niepełnosprawnego- firma budowlana;

 • Naprawa dachu, doprowadzenie kabli internetowych do 4 sal lekcyjnych- nieodpłatnie rodzice;

 • Remont dachu, wymiana okien w części starej budynku szkolnego (całkowity koszt 12 000); dotacja Urzędu Miasta Żarów 8 000 zł;

 • Organizacja ferii zimowych- Pożyteczne ferie 2009 – dotacja w wysokości 2000 zł w ramach konkursu grantowego Witryny Wiejskiej;

 • Dotacja do realizacji projektu Droga- Fundacja BZ WBK Bank Dziecięcych Uśmiechów (2500 zł);

 • Organizacja pikników, festynów, zabaw w środowisku lokalnym;

 • Realizacja programu MEN doposażenie szkół w ramach projektu Radosna Szkoła;

 • Współpraca z Domem Opieki dla Osób Starszych w Borzygniewie;

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem „Szkwał” w Żarowie; organizacja gminnych konkursów dla dzieci i młodzieży: Zlot Kabaretów Szkolnych, Festiwal Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej;

 • Organizacja i współfinansowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży- 2010 r. (dotacja na projekt półkolonii Rozejrzyj się wokół siebie z Witryny Wiejskiej);
 • Aktywny udział w Partnerstwie organizacji miasta i gminy Żarów;

 • Partnerstwo w realizacji projektu Szkoła Sukcesu - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 (lider projektu: Firma Szkoleniowo- Doradcza Anna Szywała w Świdnicy);

 • Współpraca w realizacji projektu Z małej szkoły w wielki świat (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III, Działanie 3.3.4).