PRACOWNICY SZKOŁY

Krystyna Wardach - dyrektor szkoły

Małgorzata Kluska - wicedyrektor szkoły

Marlena Plizga - pedagog szkolny i specjalny
Katarzyna Rainczuk - psycholog
Beata Stabińska - logopeda
Janina Adamczyk - pielęgniarka

Wychowanie przedszkolne

Barbara Soroka - nauczycielka
Barbara Feszter - nauczycielka
Aleksandra Wietecka - nauczycielka
Barbara Szabla - nauczycielka języka angielskiego
Krzysztof Serwin - instruktor gry w szachy

Pierwszy etap edukacji

Jolanta Pajor - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy I
Magdalena Michalska - Borowiec - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy II
Monika Odon - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy III
Maria Tomaszewska - nauczycielka religii
Barbara Szabla - nauczycielka języka angielskiego, nauczycielka etyki
Leszek Krzyż - nauczyciel gry na instrumencie
Krzysztof Serwin - instruktor gry w szachy

Drugi etap edukacji

Krystyna Janik - nauczycielka fizyki, chemii i geografii
Małgorzata Kluska - nauczycielka języka polskiego, plastyki, wychowawczyni klasy VII
Leszek Krzyż - nauczyciel muzyki
Joanna Kulpińska- nauczycielka matematyki, techniki, wychowawczyni klasy VIII
Monika Odon - nauczycielka biologii, edukacji dla bezpieczeństwa
Weronika Pisarska - nauczycielka wychowania fizycznego, wychowawczyni klasy V
Krzysztof Serwin - instruktor gry w szachy
Barbara Szabla - nauczycielka języka angielskiego,etyki, wiedzy o społeczeństwie, wychowawczyni klasy IV
Agnieszka Szponarska- nauczycielka języka niemieckiego, historii, bibliotekarka, wychowawczyni klasy VI
Maria Tomaszewska - nauczycielka religii
Krystyna Wardach - nauczycielka przyrody

Roman Izydorczyk - nauczyciel informatyki

Obsługa i administracja

Barbara Andrzejak
Mirosława Wąsowska
Teresa Dąbrowa
Mariola Zawisza