HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZASTRUŻU


Dyrektorzy na przestrzeni 65 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Zastrużu:

Helena Pogorzelska – organizator i kierownik szkoły od września 1947 r. do 1958 r.

Tadeusz Smagieł – kierownik, a następnie dyrektor szkoły, od 1958 r. do 1986 r.

Maria Bal - dyrektor szkoły od 1986 r. do 2002 r.

Joanna Karpińska – dyrektor szkoły od 2002 r. do 2007 r.

Krystyna Wardach – dyrektor szkoły od 2007 r. – do chwili obecnej
Szkoła katolicka w Zastrużu powstała w 1775 r. Lekcje odbywały się początkowo w domu jednego z chłopów, później w izbie, udostępnionej przez administrację majątku w zabudowaniach folwarcznych.

Do szkoły uczęszczały dzieci od 8 roku życia do Pierwszej Komunii Świętej. Właściciel dóbr dostarczał opału, natomiast gminy wiejskie Kruków i Zastruże utrzymywały wspólnie nauczyciela. W 1819 r. Sophia Flügel– Hasenclever ufundowała i podarowała gminie nowy budynek szkolny, który poświęciła pamięci swojej przybranej matki, Marii Ruck. Znajdował się on na gruntach wydzielonych z folwarku. Od 1866 r. placówka miała status filialny wobec krukowskiej szkoły. Usamodzielniła się pod koniec XIX w., kiedy po oddaniu do użytku, w 1896 r. nowego piętrowego budynku szkolnego, zatrudniono „własnego” nauczyciela. Patronat nad szkołą nadal sprawowali właściciele dóbr zastrużańskich i utrzymany został jej wyznaniowy – katolicki charakter. W szkole zatrudniony był jeden nauczyciel, a uczyło się w niej 58 uczniów- w 1888 r., a w 1930 r.- 48 dzieci.

W latach 30-tych XX w. szkoła zastrużańska została przekształcona w bezwyznaniową, gminną placówkę oświatową.

Po II wojnie światowej Szkoła Podstawowa w Zastrużu podjęła działalność w roku szkolnym 1947/ 48 pod kierownictwem pani Heleny Pogorzelskiej. Od pierwszej połowy lat 50-tych realizowany w niej był pełen program nauczania podstawowego. Uczęszczały do niej dzieci z Zastruża, Mielęcina i Krukowa. Od końca lat 50-tych w szkole zatrudnionych było 4 nauczycieli. Przez wiele lat stawianym placówce zadaniom nie odpowiadały warunki lokalowe. Szkoła mieściła się w starym poniemieckim budynku szkolnym, w którym było za mało sal lekcyjnych, ściany były zawilgocone, nie istniało zaplecze sanitarne. Już na przełomie lat 50-tych i 60-tych stan techniczny budynku oceniano, jako bardzo zły i zgłaszano postulat budowy nowego obiektu szkolnego. Po siedmioletnich staraniach, w 1968 r., gromada Żarów uzyskała specjalną dotację na budowę szkoły w Zastrużu. Sfinansowanie budowy nowego pawilonu szkolnego było możliwe dzięki pomocy władz powiatowych. W 1972 r. został oddany do użytku budynek z 4 salami lekcyjnymi. W roku 1995 powstał łącznik pomiędzy starym budynkiem szkoły i pawilonem, powstałym w roku 1972. Łącznik zawiera: salę lekcyjną, sekretariat, pokój nauczycielski, szatnię i sanitariaty. Po reorganizacji gminnej sieci szkolnej, w połowie lat 70-tych, w placówce zastrużańskiej realizowany był pełny, ośmioklasowy program nauczania. W roku szkolnym 1975/ 76 uczęszczało do niej 121, a w roku szkolnym 1992/ 93- 106 uczniów.

W sierpniu 2004 r., przeznaczoną do likwidacji szkołę, przejęło stowarzyszenie ”Nasze Dzieci, Wspólna Szkoła”, zawiązane w 2003 r. przez mieszkańców Zastruża, Mielęcina, Pyszczyna i Krukowa oraz nauczycieli. W roku szkolnym 2004/ 2005 uczęszczało do niej 52 uczniów, a zatrudnionych było 13 osób.Nauczyciele pracujący w szkole od 1947 r.

Helena Bukry, Zofia Hołodniuk, Leon Cygan, Wiesława Jaskólska, Maria Patejuk, Ludwik Krela, Tadeusz Samiła, Jan Włodarczak, Wanda Bonat, Janina Zioło, Genowefa Czerwonka-Wąsowska, Helena Smagieł, Józef Kantor, Irena Imiołek, Irena Szurko, Stanisława Bartnik- Wąsowska, Romana Magdij, Janina Szwaj- Mikołajek, Wanda Święcicka– Makieła, Irena Mikosz, Maria Hałaczkiewicz, Piotr Jaskólski, Danuta Jaskólska- Dominik, Jerzy Stój, Leszek Juzyszyn, Małgorzata Świerczyńska, Elżbieta Kaszubowska, Renata Becher, Wiesława Waśniowska, Danuta Kępińska- Krakowiak, Elżbieta Gotowała, Teresa Kuszczak, Aneta Krajewska, Sabina Sołtysiak, Adrian Grzegorzewski, Grażyna Makieła, Elżbieta Gotowała, Izabela Osiecka, Małgorzata Wojewodzic, Renata Węglarz, Agata Kovaci.Zadania szkoły mogły być realizowane dzięki wspaniałej obsłudze pań;

Jadwiga Dąbrowska, Barbara Boguszewicz, Bożena Kogut, Mirosława WąsowskaGALERIA ZDJĘĆ

pobierz plik

pobierz plik

pobierz plik

Autor: Joanna Kulpińska,
na podstawie publikacji „Żarów. Historia miasta i gminy.”, Tomasz Ciesielski, 2006 r.,
oraz wywiadów autorskich.