Czym oddychamy - powietrze wokół nas

Powietrza nie można zobaczyć, powąchać ani posmakować, w związku z tym powstaje pytanie czy ono w ogóle istnieje i jak to udowodnić. Kolejny projekt matematyczno - przyrodniczy kl. I-III miał na celu udowodnienie, że powietrze istnieje, chociaż wcale go nie widać. Podczas jego realizacji uczniowie poznali ten żywioł bliżej, jako część swojego środowiska. Dostrzegli, jak ważne jest czyste powietrze i co mogą zrobić, aby tego powietrza było jak najwięcej.

Joanna Kulpińska

Szkolna MediAteka, czyli jak mądrze korzystać z mediów

Celem drugiego projektu społeczno-obywatelskiego kl. I-III było stworzenie miejsca przygotowującego uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. I udało się! 19.02.2013r. nastąpiło uroczyste otwarcie Szkolnej MediAteki. Miejsce to zaopatrzone jest w interesujące czasopisma, książki, bajki i filmy na DVD, można tu posłuchać pięknej muzyki, odrobić zadanie domowe. Miejsce to od początku powstania cieszy się ogromny zainteresowaniem uczniów. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania Szkolnej MediAteki, która otwarta jest od poniedziałku do piątku w czasie długiej przerwy (10.35 - 10.55) oraz w każdy wtorek od 13.30 do 15.00.

Kamila Graca

PREZENTACJA PROJEKTU SPOŁECZNO - OBYWATELSKIEGO „GRA W SAMORZĄD”

Za nami realizacja kolejnego projektu społeczno – obywatelskiego. Dnia 25 stycznia miała miejsce prezentacja efektów pracy uczniów klas IV-VI oraz podsumowanie ich pracy. Istotnym założeniem tego projektu było oparcie go na ulubionych grach uczniów, co pozwoliło im uświadomić, że gry i zabawy mogą mieć ogromną wartość edukacyjną. Efektem wspólnej, wytężonej, dwudziestogodzinnej pracy było przygotowanie kilku gier, których motywem przewodnim było funkcjonowanie samorządu uczniowskiego. Przygotowane gry posłużyły do podnoszenie wiedzy młodszych uczniów w zakresie szkolnej samorządności. Uczniowie kl. I - III z wielkim zapałem wzięli udział w przygotowanym przez zespół projektowy turnieju gier planszowych.

Małgorzata KluskaProjekt matematyczno-przyrodniczy „W kole gry”

19 grudnia uczniowie klas I-III zakończyli projekt matematyczno-przyrodniczy „W kole gry”. Podczas zajęć projektowych uczniowie poznawali właściwości koła i jego szczególne znaczenie w środkach transportu, zapoznali się z ogromnymi możliwościami, jakie daje nam transport, uświadomili sobie również, jakie zagrożenia za sobą niesie. Na podstawie zdobytych doświadczeń i wiadomości przygotowali grę planszową dotyczącą transportu, w którą zagrali wspólnie ze swoimi starszymi kolegami. Reprezentanci klas rozwiązywali zagadki, rebusy i krzyżówki, wykazując się ogromną wiedzą na temat środków transportu. Na zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy medal.

Joanna KulpińskaProjekt społeczno- obywatelski „W zgodzie z tradycją i naturą- krajobraz kulturowy mojej miejscowości”

Uczniowie klas IV-VI zakończyli realizację kolejnego projektu edukacyjnego w ramach ogólnopolskiego projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Dzięki działaniom w zespołach projektowych uczniowie i uczennice dostrzegli bezpośredni związek między miejscem życia a sposobami postrzegania i rozumienia świata przez człowieka. Celem projektu było również rozumienie pojęcia ładu przestrzennego i uwrażliwienie na kwestie ochrony krajobrazu kulturowego we własnym otoczeniu.
Produktem końcowym projektu była prezentacja multimedialna ze zdjęciami ukazującymi miejscowość w kontekście walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego (wraz z komentarzami uczestników).

Małgorzata Kluska

DZIECI SĄ WAŻNE I MAJĄ SWOJE PRAWA

Taki tytuł nosi pierwszy, zrealizowany w tym roku szkolnym, projekt społeczno-obywatelski klas I-III.
Naszym celem było poznanie i zrozumienie najważniejszych praw, jakie posiadają dzieci oraz stworzenie szkolnej kampanii o prawach dziecka. W tym celu bardzo skrupulatnie przestudiowaliśmy uchwaloną w 1989 roku przez ONZ Konwencję o Prawach Dziecka.
Każdy dorosły wie, że mamy prawo do życia, imienia, nazwiska czy opieki. Kiedy jednak słyszy, że mamy prawo do prywatności, poszanowania godności, informacji czy własnego zdania, często łapie się za głowę. Akcja, którą podjęliśmy ma na celu uświadomienie ludziom nas otaczającym, jak ważne jest postrzeganie dzieci, jako ludzi, którzy mają nie tylko swoje obowiązki, ale również prawa. Podczas naszych środowych spotkań, powstała tablica z ilustracjami do najważniejszych, według nas, praw oraz krótki film, propagujący przestrzeganie praw najmłodszych, który można obejrzeć na stronie naszej szkoły. W trakcie projektu rozwinęliśmy umiejętność współpracy w grupie poprzez wspólną realizację zadań. Największą zabawą, ale i dużym wyzwaniem była dla nas praca nad filmem.
13.11.2012r. podczas uroczystego podsumowania projektu, Pani Dyrektor, Krystyna Wardach, wraz z przedstawicielami klas I-III odsłonili przygotowaną przez nas tablicę, a cała społeczność szkolna miała okazję obejrzeć nasz film.

Zespół projektowy klas I-III Opiekun grupy: Kamila Graca


Dzieci są ważne i mają swoje prawa - Pobierz plik


NASZE MAŁE „CENTRUM NAUKI KOPERNIK” – ORGANIZUJEMY WYSTAWĘ „NA TROPIE ENERGII”

Pierwszy w tym roku szkolnym projekt matematyczno- przyrodniczy za nami. O tym, że żyjemy w świecie pełnym energii wszyscy wiemy. Wszystko, co nas otacza i z czego korzystamy w jakimś stopniu działa dzięki energii. Ale skąd ta energia się bierze? Gdzie ma swoje źródło? Czy człowiek to też energia? I czy sami możemy ją wytwarzać?
Uczniowie klas I-III przeprowadzali doświadczenia, które miały im pomóc w odnalezieniu odpowiedzi na te pytania. Sprawdzali między innymi, czy można znaleźć prąd w ogórku, konstruowali wystrzałowy długopis, łowili papierowe rybki, obserwowali również wybuch wulkanu.
Przypomnieli sobie zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz określali sposoby oszczędzania energii. Myślę, że dzięki temu mają szansę stać się świadomymi jej konsumentami.

Joanna Kulpińska„Obywatel Ś. w globalnym świecie”
Projekt społeczno- obywatelski klas IV-VI

W ostatnich dniach czerwca, na finiszu roku szkolnego, uczniowie klas starszych zrealizowali ostatni już w tym roku projekt społeczno- obywatelski. Tym razem wychowankowie naszej szkoły mieli za zadanie przyjrzeć się problemowi globalizacji. Zadania projektowe skłaniały przy tym do refleksji- Dokąd zmierzamy jako ludzkość? Jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą proces globalizacji? Jakie cechy powinien prezentować odpowiedzialny obywatel świata? Część zadań realizowaliśmy w nadmorskiej Rumi, zaś prezentacja projektu miała miejsce w Zastrużu.

Małgorzata Kluska
„Woda w ziemi, woda w chmurach- gdzie jest nasza woda?”- projekt matematyczno- przyrodniczy klas I-III

28 czerwca zakończyliśmy realizację projektu „Woda w ziemi, woda w chmurach- gdzie jest nasza woda?”.
Celem projektu było poznanie zasobów wodnych w najbliższej okolicy oraz zwrócenie uwagi na stałość zasobów wodnych na Ziemi i potrzebę dbania o jej jakość i ilość. Podczas zajęć uczniowie rozpoznawali zasoby wodne znajdujące się w okolicy, określali, co to jest woda i jaka jest jej rola w życiu człowieka. Poznali również cykl obiegu wody w przyrodzie i zagrożenia dla wody wynikające z działalności człowieka. Efektem końcowym projektu były makiety zbiorników wodnych znajdujących się w Zastrużu oraz krótka drama pt. „Jak woda krąży w przyrodzie”. Uczniowie po raz kolejny wykazali się niezwykłą kreatywnością i talentem aktorskim.

Joanna Kulpińska

Projekt „Jak wpływać na gminę?”

Uczniowie klas IV-VI są już po realizacji kolejnego projektu społeczno- obywatelskiego. W czwartek, 14 czerwca, odwiedzili Urząd Miejski w Żarowie, aby zaprezentować Raport o stanie gminy. Był to jeden z efektów końcowych projektu. Celem całego przedsięwzięcia było przygotowanie dzieci do bardziej aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym swojej gminy. Uczniowie poznali zasady działania władz gminy, dowiedzieli się, jak rozpoznawać problemy gminy. Podczas realizacji projektu dzieci rozwijały umiejętność współpracy w grupie, planowania oraz umiejętność wystąpień publicznych. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie stworzyli plakaty ilustrujące strukturę gminy, przyswoiły sobie pojęcia i definicje związane z samorządem lokalnym, a także przeprowadziły ankietę wśród mieszkańców Gminy Żarów. Efekty swojej pracy dzieci przedstawiły panu burmistrzowi Leszkowi Michalakowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji, którą dzieci przedstawiły podczas spotkania.

Raport o stanie Gminy Żarów - Pobierz plikMałgorzata Kluska

„A czas płynie”

Na pytanie "Jak zatrzymać czas?" próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie klasy I, II i III realizując projekt „A czas płynie”.
Niezwykłą atrakcją był udział w teleturnieju muzycznym „Jaka to melodia”, w którym każdy mógł się wykazać swoją wiedzą muzyczną i refleksem. Ponadto dzieci odkrywały swoją przeszłość oraz tworzyły wizję własnej przyszłości. Wyszukiwały informacje na temat sposobów pomiaru czasu dawniej i dziś oraz urządzeń do tego wykorzystywanych. Podczas zaplanowanej wycieczki po okolicy uczniowie obserwowali zmiany, jakie zaszły w przyrodzie i infrastrukturze miejscowości. W szkolnej Galerii Czasu mogliśmy podziwiać zaprojektowane i stworzone przez uczniów makiety przyszłości, portrety koleżanek i kolegów za 20 lat oraz urządzenia służące do pomiaru czasu.

Joanna Kulpińska

„Dbaj o zwierzęta hodowlane, a one będą bardzo wdzięczne”

19 marca zakończył się kolejny projekt matematyczno-przyrodniczy klas I-III „Dbaj o zwierzęta hodowlane, a one będą bardzo wdzięczne”.
Dzięki realizacji projektu uczniowie poznali zwierzęta hodowlane żyjące na polskich wsiach oraz ich znaczenie dla życia człowieka. Dowiedzieli się, że zwierzęta hodowane w odpowiednich warunkach dają zdrową żywność i potrafią się odwdzięczyć za dobre traktowanie. Uświadomili sobie, że tak jak ludzie są istotami żywymi, które odczuwają ból, mogą cierpieć, maja swoje potrzeby i potrzebują przestrzeni.

Efektem końcowym projektu był "Zwierzęcy musical", podczas którego uczniowie zaprezentowali ułożone przez siebie piosenki i zagadki o zwierzętach hodowlanych, maski zwierząt oraz prace plastyczne, które stanowiły element scenografii.

Joanna Kulpińska


Prezentacja projektu społeczno- obywatelskiego „Makieta naszej wspólnoty”

Jesteśmy już po prezentacji projektu „Makieta naszej wspólnoty”, którego celem było poznanie historii lokalnej okolicy, własnej miejscowości w wymiarze osobistym i regionalnym, a także nabycie umiejętności prezentowania zasobów i walorów wspólnoty lokalnej. Podczas realizacji projektu zdobyliśmy wiedzę na temat własnej wspólnoty. Dowiedzieliśmy, czym jest makieta i do czego służy. Nauczyliśmy się również konstruować makietę według opracowanego planu. Poznaliśmy, a może na nowo odkryliśmy, Zastruże. To piękna, spokojna wieś. Ma długą i ciekawą historię. Wiąże losy Niemców i Polaków. Miejsca, które pozostały po dawnych mieszkańcach są świadectwem tej niezwykłej historii. Współcześni mieszkańcy decydują zaś o rozwoju tej wsi. Podczas przygotowań do prezentacji stworzyliśmy galerię wspaniałych, intrygujących miejsc Zastruża. W piątek, 16 grudnia, zaprezentowaliśmy owoce naszej pracy społeczności lokalnej, zaś w poniedziałek, 19 grudnia, gościliśmy naszych rodziców, którzy z ogromnym wzruszeniem obejrzeli makietę oraz wysłuchali ciekawych opowieści o niezwykłych miejscach w Zastrużu.

Makieta naszej wspólnoty - Pobierz plik


Spektakl „Leśny teatr” przygotowany przez uczniów kl. I-III w ramach projektu „O czym szumią drzewa” - 9 listopada 2011

W środę, 9 listopada, w Szkole Podstawowej w Zastrużu zapachniało lasem. W tym bowiem dniu nastąpiła prezentacja będąca podsumowaniem projektu matematyczno- przyrodniczego „O czym szumią drzewa”. Oto fotograficzna relacja z przedstawienie, które miało uczyć, bawić i wychowywać.
Makieta naszej wspólnoty

projekt społeczno- obywatelski kl. IV-VI

Należymy do wielkiej wspólnoty i warto, abyśmy umieli się w niej odnaleźć, docenić dokonania przeszłych i współczesnych. Taką szansę daje nam projekt „Makieta naszej wspólnoty” realizowany przez uczniów klasy IV, V i VI. Uczniowie wykonali do tej pory prace plastyczne na temat wielkich osiągnięć ludzkości, prezentację multimedialną dotyczącą makiety oraz schematyczne mapy Zastruża i Pyszczyna. Kolejnym etapem projektu jest wykonanie makiet dwóch miejscowości- Zastruża i Pyszczyna oraz przygotowanie wystawy o ważnych miejscach, obiektach i ludziach związanych z tymi wsiami.

Małgorzata Kluska

O czym szumią drzewa

projekt matematyczno- przyrodniczy w kl. I-III

Ruszył kolejny projekt w kl. I-III. Tym razem jest to projekt matematyczno- przyrodniczy prowadzony przez panią Joannę Kulpińską. Celem działań uczniów jest pogłębienie wiedzy o drzewach, umiejętnośc ich obserwowania, mierzenia, badania użyteczności. Dzieci poznają nazwy i gatunki drzew rosnących w okolicy Zastruża. Podczas wycieczek edukacyjnych mierzyły również wysokość drzewa za pomocą cienia oraz wykonały atlas drzew- tzw. „Imiennik drzew”. Czekamy z niecierpliwością na spektakl teatralny, którego tematem są drzewa. Uczniowie są w trakcie przygotowywania przedsięwzięcia. Trzymamy za nich kciuki!

Małgorzata Kluska

„Kampania dla przyszłości””

projekt społeczno-obywatelski klas I-III

Skupieni na własnych potrzebach i na życiu „tu i teraz”, często zapominamy, że nasze zachowanie będzie miało wpływ na jakość życia przyszłych pokoleń. Dlatego też uczniowie klas I, II i III chcąc zadbać o lepszą przyszłość dla nas i przyszłych pokoleń zorganizowali, w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, akcję informacyjną na rzecz zrównoważonego rozwoju. KAMPANIA DLA PRZYSZŁOŚCI była akcją informacyjną pokazującą, w jaki sposób dziś troszczyć się o jutro. W ramach akcji ogłoszony został konkurs ekologiczny „ Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach, wypożyczyliśmy ją od naszych dzieci”. Organizatorzy – uczniowie klas I, II i III dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Oto nagrodzeni uczniowie : I miejsce - Amelia Marczak, II miejsca - Kinga Dukiewicz i Christian Suck, miejsce III – Aleksandra Madej. Serdecznie gratulujemy.
Kolejną częścią kampanii była akcja Sprzątania Świata 2011. 22 września 2011 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zastrużu oraz dzieci z przedszkola „Bajlandia” wyruszyli poza teren szkoły, aby wspólnie porządkować najbliższą okolicę. Grupa projektowa napisała również list do mieszkańców wsi, aby pomogli troszczyć się o przyszłość świata, zaczynając od najbliższego nam kawałka. Wraz z listami, plakatami oraz ulotkami ruszyli na wieś. Pukali od drzwi do drzwi, informując o prowadzonej przez nich akcji, rozdając listy i ulotki. Spotkali się z bardzo miłymi reakcjami mieszkańców Zastruża.

A co Ty możesz zrobić dla zrównoważonego rozwoju ?
Oto kilka rad przygotowanych przez grupę projektową z klas I-III :
1. Segregujmy śmieci.
2. Robiąc zakupy nie bierzmy plastikowych toreb-nośmy torbę ze sobą.
3. Oszczędzajmy wodę, prąd oraz gaz.
4. Konsumujmy mniej, kupujmy jedynie to, co nam naprawdę potrzebne.
5. Kupujmy lokalne produkty - im większa odległość, tym więcej paliwa potrzeba do ich transportu.

UCZNIOWIE REALIZUJĄCY „KAMPANIĘ DLA PRZYSZŁOŚCI” :
Dominik Beśka, Milena Juralewicz, Klaudia Bekas, Kacper Sobański, Nadia Zawisza, Patrycja Dąbrowa, Huber Pajor, Grzegorz Wąsowski, Hanna Madej, Alicja Tyrolska, Karol Wojak, Kinga Socha, Oliwia Kutera, Dominik Choiński, Patryk Balcerzak, Natalia Olszańska, Mateusz Lesiak, Nadia Lipińska, Karolina Choińska, Norbert Pajor, Alicja Kazimierczak, Kacper Szywała, Mikołaj Pokój, Paweł Łodej, Wiktoria Urniaż, Nikola Petryszyn, Piotr Spisak, Maliwna Elżbieciak, Adam Woźniak.

Małgorzata Kluska

„Dialog obywatelski w szkole”

projekt społeczno- obywatelski kl. IV-VI

W kwietniu uczniowie klas IV-VI rozpoczęli realizację kolejnego projektu społeczno- obywatelskiego- „Dialog obywatelski w szkole”. Uczestnicy zajęć warsztatowych dowiedzieli się, czym jest dialog, porozumienie i zrozumienie. Szczególnie trudne dla dzieci było zrozumienie, jaką rolę spełnia dialog obywatelski, dialog społeczny. Uczniowie przygotowali do tej pory skrzynkę problemów oraz trzy spotkania z panią dyrektor, Krystyną Wardach. Badanie skrzynkowe wykazało, iż najczęściej uczniowie szkoły wskazywali następujące problemy:
 • łamanie zasad współżycia przez niektórych uczniów klasy VI,
 • spadek czytelnictwa, brak zainteresowania książkami,
 • nieprawidłowe relacje między uczniami młodszymi i starszymi.
 • Każde ze spotkań z dyrekcją poświęcone było innemu problemowi. Spotkania w całości organizowali i prowadzili sami uczniowie. Przed nami następne wyzwanie- organizacja ogólnoszkolnej debaty!

  Małgorzata Kluska  DZIEŃ ZABAW ZE ŚWIATA

  Świat jest piękny - bo różnorodny. Uczniowie klas młodszych mieli szansę doznania tej różnorodności poprzez projekt „Dzień zabaw ze świata”, którego finał odbył się w naszej szkole 21 marca. Uczniowie wytrwale zdobywali informację o różnych częściach świata, zbierając przedmioty, książki, zdjęcia, ucząc się zabaw charakterytycznych dla danego kontynentu i tworząc „Bank zabaw”, wszystko po to, aby móc podzielić się tą wiedzą z młodszymi koleżankami i kolegami.
  W pierwszy dzień wiosny, od samego rana, przedszkolaki pod wodzą klas I-III przemierzali kontynenty, poznając ciekawostki o świecie i jego mieszkańcach, chętnie zadawali pytania i ochoczo uczestniczyli w proponowanych zabawach. Uczniowie klas I-III natomiast świetnie sprawdzili się w roli instruktorów i przewodników turystycznych.
  Potrawy regionalne

  „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – tym powiedzeniem zakończyliśmy kolejny projekt „Potrawy regionalne”. Dzieci, nawiązując kontakt z rodzicami, dziadkami, sąsiadami, dowiedziały się z jakich potraw słynie ich region. Dzieci nabyły również wiedzę, jak przygotować się do wykonania książki kucharskiej, stworzyły kilka przepisów kulinarnych i przygotowały wieczorek autorski z potrawami regionalnymi. Wszystkim bardzo podobało się bycie specjalistami do spraw promocji, mieli okazję wykazać się swoją pomysłowością przy przygotowywaniu wieczorku autorskiego, podczas którego prezentowały regionalne smaczności m. in. bigos, kluski śląskie, żurek, wafle miodowe, drożdżówkę, kapuśniaczek. Tak pyszne potrawy przygotowały, jak zawsze chętne do pomocy, nasze mamy, którym bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować za pomoc. A oto próbka naszej twórczości:
  KAPUŚNIACZEK
  Zupka zdrowa, kwaśna, kolorowa.
  Wszystkie dzieci powinny ją jeść.
  Kapuśniaczek zawsze zdrowy i do syta brzuch napełniony.
  Kto je kapuśniaczek, to ma w szkole dobry znaczek.
  Każda dobra kuchareczka, wie co włożyć do garneczka :)
  Kapustka, przyprawy, boczek mały i już kapuśniak doskonały!!!

  „Media w szkole”

  Gazetka szkolna

  Uczniowie klasy IV, V i VI zakończyli realizację kolejnego projektu społeczno- obywatelskiego zatytułowanego „Media w szkole”. Dzieci mały wejść w rolę twórców przekazów medialnych i przy okazji poszerzyć wiedzę o mediach, a także stać się bardziej krytycznymi odbiorcami przekazów medialnych. Projekt pozwolił uczniom poznać różne media, ich rolę, zasady korzystania. Grupa projektowa miała za zadanie stworzyć gazetkę. Uczestnicy projektu ustalili, że będzie ona w całości poświęcona działaniom szkoły w ramach projektów unijnych „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” oraz „Szkoła Sukcesu”. Uczniowie opracowali:
  • - mapę mentalną, ilustrującą wiadomości o podstawowych mediach,
  • - prezentacje multimedialne, plakaty, broszury na temat mediów,
  • - kryteria oceny prezentacji oraz kryteria oceny powstałego pisemka,
  • - plan pracy, czyli szczegółowy harmonogram działań,
  • - gazetkę szkolną „Słonecznik”.

  Gazetka szkolna "Słonecznik" - Pobierz plik

  Małgorzata Kluska  „Wielka wyprawa po skarby natury”

  Prezentacja multimedialna

  Projekt edukacyjny, moduł matematyczno - przyrodniczy kl. IV- VI
  Obejmuje okres: 30.09.2010 – 15.11.2010.
  Warto obejrzeć, zapraszamy! :)

  Wielka wyprawa po skarby natury - Pobierz plik

  „Chcę o Tobie wiedzieć jak najwięcej”

  Wiedza o sobie samym i o innych otaczających nas ludziach to ogromny kapitał na przyszłość. Empatia i życzliwość dla innych osób to rzeczy bardzo cenne w dzisiejszym świecie. Wiedzą o tym dobrze uczestnicy projektu edukacyjnego „Portrety” realizowanego w Szkole Podstawowej w Zastrużu przez panią Kamilę Gracę. Dzieci z klas 0-III od początku września przez trzy tygodnie brały udział w działaniach projektowych, których uwieńczeniem była wystawa prac. Wernisaż pod tytułem „Chcę o Tobie wiedzieć jak najwięcej” odbył się 24 września w Galerii Stary Młyn w Zastrużu. Dzieci przygotowały piękne portrety swoich kolegów i koleżanek. Bardzo ładnie skomponowały się one z wnętrzem starego, drewnianego młyna, którego właścicielem jest pan Alfons Sielicki. To właśnie dzięki jego gościnności i sympatii dla naszej szkoły udało się zorganizować wystawę. Dzieci i ich rodzice byli pod ogromnym wrażeniem prac. Udało się stworzyć nastrój iście artystyczny- muzyka w tle, koreczki, tartinki i napoje. Niespodzianką dla najmłodszych okazało się tworzenie koralików z gazety. Każdy z uczestników mógł poczuć się jak artysta i stworzyć własny, niepowtarzalny naszyjnik. Pani Kamila Graca pragnie gorąco podziękować Państwu Sielickim oraz pani Elżbiecie Marcjan za ogromną pomoc w organizacji imprezy.  Projekt społeczno- obywatelski w klasach IV-VI „Magiczny pojazd”

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zastrużu już 3 września rozpoczęli realizację pierwszych projektów. Starsza grupa przystąpiła do realizacji projektu „Magiczny pojazd”. Efektem działań podejmowanych przez dzieci z klas IV-VI było zbudowanie magicznego pojazdu, który wcześniej wymyśliły i zaprojektowały. Celem projektu było równocześnie zintegrowanie grupy, ustalenie norm grupowych, zasad współpracy. Ważnymi elementami pracy było poznanie się i zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania.

  Dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do realizacji projektu, chociaż zdarzały się momenty ciężkie, a w szeregi grupy wkradało się zniechęcenie. Uczniowie wypracowali zasady pracy grupy, przygotowali galerię wymarzonych pojazdów, prezentacje multimedialne ukazujące niezwykłe wehikuły, a także zbudowali własny wymarzony pojazd.

  Końcowym efektem pracy grupy była prezentacja MAGICZNEGO CIĄGNIKA. Przy wtórze piosenki Blendersów „Czarny ciągnik” uczniowie zaprezentowali swoim kolegom, koleżankom i nauczycielom efekty swojej pracy. Ostatnim etapem pracy było podsumowanie projektu. Okazało się, że musimy jeszcze popracować nad planowaniem i obowiązkowością.


  Małgorzata Kluska- członek Szkolnego Zespołu Projektowego


       


  Projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych (lider) z partnerami:

  • Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej Fala
  • Fundacją Partnerstwo dla Środowiska
  • Fundacją Civis Polonus
  • Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.

  Finansowanie

  • Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.4, zwyciężył w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości".

   Zasięg

   W programie biorą udział szkoły z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - po 12-13 Małych Szkół z każdego województwa, w tym 36 szkół większych (od 71 do 110 uczniów) i 74 szkoły mniejsze (do 70 uczniów).

   Czas

   Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2009 r. i potrwa do końca października 2013 r. Działania w szkołach są prowadzone od czerwca 2010 r. do września 2013 r., również w czasie wakacji.

   Cel ogólny

  Wsparcie uczniów Małych Szkół (klasy I-VI) z w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych:

  • kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych;

  • kompetencji społecznych i obywatelskich;

  • umiejętności uczenia się.

  Cele szczegółowe

  • przygotowanie materiałów metodycznych, służących rozwojowi wybranych kompetencji kluczowych uwzględniających aktywne i atrakcyjne formy uczenia się oraz specyfikę środowiska edukacyjnego Małych Szkół;

  • wsparcie nauczycieli w pracy nad rozwojem kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów i zasad oceniania kształtującego;

  • wyposażenie Małych Szkół w pomoce dydaktyczne wspierające rozwój wybranych kompetencji;

  • zbudowanie szkolnego ruchu naukowego Małych Szkół poprzez wsparcie rozwoju zainteresowań naukowych uczniów podczas Letnich Obozów Naukowych i Letnich Szkół Odkrywców;

  • utworzenie 9 wojewódzkich sieci współpracy Małych Szkół;

  • wypracowanie modelu Małej Szkoły wspierającej rozwój wybranych kompetencji poprzez wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.


  Strona www i portal edukacyjny

  http://www.malaszkola.pl/

  Na potrzeby projektu powstała strona internetowa i platforma Moodle.

  Na stronie publikujemy informacje o projekcie dostępne dla wszystkich zainteresowanych: materiały poradnikowe, prezentacje wybranych efektów pracy uczniów i osiągnięć Małych Szkół.

  Platforma Moodle jest miejscem komunikacji realizatorów projektu z uczestnikami oraz między uczestnikami (fora grup nauczycieli prowadzących projekty, dyrektorów szkół, uczniów; czaty z ekspertami; sprawozdania i dokumentacja zadań, osiągnięcia uczniów i szkół).

  Badanie kompetencji uczniów

  W czasie realizacji projektu wybrana instytucja trzykrotnie przeprowadzi podłużne badania kompetencji uczniów.

  Wsparcie Szkolnych Zespołów Projektowych (SZP)

  Zgodnie z założeniami projektu, w każdej Małej Szkole działa 5-osobowy Szkolny Zespół Projektowy. Tworzą go: dyrektor szkoły (lider SZP) i 4 nauczycieli: 2 nauczycieli z klas I– III, 1 nauczyciel matematyki lub przyrody z klas IV– VI, 1 nauczyciel bloku społecznego w klasach IV– VI.

  Wsparcie Szkolnych Zespołów Projektowych będzie realizowane w formie:

  • 40-godzinnego szkolenia (przełom czerwca i lipca 2010) przed wdrożeniem projektu do szkół; w programie: zadania szkoły i nauczycieli, dokumentowanie pracy, metoda projektu i Ocenianie Kształtujące, prezentacja pakietów z materiałami i ćwiczenia z ich wykorzystaniem;

  • dorocznych 20-godzinnych Letnich Konferencji Metodycznych (przełom czerwca i lipca 2011, 2012, 2013 r.); w programie m.in.: realizacja projektu, wyniki badań kompetencji i ewaluacji, przykłady zagraniczne pracy projektami (Holandia, Walia), wymiana doświadczeń, prezentacja uczniowskich prac, ewaluacja);

  • semestralnych 10-godzinnych Wojewódzkich Seminariów (po jednym w semestrze od września 2010 do czerwca 2013); w programie: wsparcie metodyczne, budowa sieci współpracy

  • monitoringu działań w szkołach, prowadzonego przez wojewódzkich specjalistów ds. monitoringu. W każdym województwie będzie działał specjalista ds. monitoringu, obejmujący opieką szkoły ze swojego województwa poprzez odwiedziny każdej ze szkół 1 raz w semestrze, kontakt mailowy i telefoniczny;

  Letnie obozy naukowe

  W trakcie trwania projektu, podczas wakacji w latach 2011, 2012 i 2013 będą organizowane letnie obozy naukowe: matematyczno-przyrodniczy (Kraków, FPdŚ), oraz społeczno-obywatelski (Warszawa, FCP). W każdym z nich weźmie udział po jednym uzdolnionym uczniu klasy V z każdej Małej Szkoły.

  W programie obozów zaplanowano m.in.: odwiedziny w placówkach naukowo- badawczych, oglądanie zbiorów w muzeach, pokazy związane z tematyką projektów, zajęcia i badania w plenerze.

  Wsparcie ruchu naukowego Małych Szkół

  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin zorganizuje letnie szkoły odkrywców. Podczas wakacji w latach 2011, 2012 i 2013 do każdej szkoły uczestniczącej w projekcie pojedzie 2 studentów i poprowadzi tygodniowe zajęcia dla uczniów. Celem tego działania jest rozbudzenie zainteresowań badawczych uczniów. Studenci uczestniczący w Letnich Szkołach Odkrywców będą wcześniej przygotowani do realizacji działań w ramach zajęć w SWPR.

  SWPR powoła Kapitułę Ruchu Naukowego Małych Szkół. Będzie ona nadawała szkołom wyróżniającym się działalnością badawczą certyfikat szkoły Wspierającej Ruch Naukowy.