Zajęcia grupowe - pobierz plik


Zajęcia indywidualne - pobierz plik


Regulamin rekrutacji - pobierz plik


Ankieta dla dzieci - pobierz plik


Oświadczenie rodzica dziecka uczestnika projektu - pobierz plik


Deklaracja dla rodziców - pobierz plik


Deklaracja dla dzieci - pobierz plik


Zgoda na przetwarzanie danych rodzica - pobierz plik


Oświadczenie nauczyciela zatrudnionego w projekcie - pobierz plik


Zgoda na przetwarzanie danych dziecka- pobierz plik


Ankieta dla rodzica uczestnika - pobierz plik