Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym z dwuletniego czasu realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła” w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu. Projekt, dofinansowany z Funduszy Europejskich, ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej poprzez rozwijanie, m. in. kompetencji językowych, naukowo- technicznych, matematycznych, ekspresji kulturalnej przy szczególnym wsparciu osób z niepełnosprawnością. Beneficjenci uczestniczą w wielu dodatkowych zajęciach wspierających i rozwijających ich zainteresowania. Szkoła została doposażona w wiele nowych pomocy oraz nowoczesny sprzęt, m. in. roboty, tablety, mikroskopy, sprzęt do terapii biofeedback.
Regulamin projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA” - pobierz plik