Rodzice sojusznikami w walce z przemocą - 4 grudnia 2014


W czwartek, 4 grudnia, do szkoły przybyli rodzice, którym na sercu leży szczególnie problem przemocy. Pierwszą część spotkania poprowadził pan Waldemar Majka- sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy. Dotyczyła ona prawnych konsekwencji stosowania różnych form przemocy. Rodzice i nauczyciele zastanawiali się, jak wspólnie mogą poprawić bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią. Drugą część spotkania poprowadziła pani psycholog, Małgorzata Jaśkowiak, która w sposób niezwykle ciekawy i obrazowy omówiła sposoby efektywnej komunikacji z dziećmi. Warsztat pod hasłem „Rozmawiajmy z dziećmi, one chcą nam coś powiedzieć…” miał nam wszystkim uświadomić, że prawidłowe relacje z dziećmi mogą uchronić je przed staniem się i byciem ofiarą przemocy w szkole, czy na podwórku.


Warto rozmawiać


Uczniowie klas III-IV oraz V-VI uczestniczyli w warsztatach przeciwko agresji. Dowiedzieli się, co najszybciej uzależnia oraz jakie konsekwencje czyhają na młode, uzależnione umysły. Wiedzą także, że w rodzinie, w której jest osoba uzależniona, najbardziej cierpią bliscy. Co więcej, zrozumieli, że siła nie jest rozwiązaniem, ponieważ to dobra komunikacja rozwiązuje problemy. To proste: rozmawiajmy i słuchajmy.

 
Warsztaty na lekcjach wychowawczych


Zarówno klasa "0", klasy I-III, jak i IV-VI, uczestniczyły w zajęciach warsztatowych podczas zajęć wychowawczych. Tematem było zapobieganie, rozpoznawanie przemocy oraz nauka odpowiedniej reakcji. Warsztaty miały na celu uświadomienie uczniom przyczyn zachowań agresywnych oraz pokazanie sposobów na wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w sytuacjach konfliktowych. Zajęcia miały także na celu wskazanie oraz rozpoznanie przez uczniów niewłaściwych zachowań zagrażających bezpieczeństwu, szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych dla osób, które się w nich znajdują. Uczniowie uczyli się też prowadzenia mediacji oraz kształtowali postawę asertywną.


Spotkanie z sędzią


Dnia 01.12.2014r. uczniowie klas I-III i IV-VI spotkali się z Sędzią Sądu Okręgowego - panem Waldemarem Majką na wasztatach z edukacji prawnej. Dotyczyły one tematu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie zostali zapoznani z konsekwencjami i skutkami zachowań agresywnych w stosunku do innych osób. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowie z panem Sędzią, wykazywały duże zainteresowanie tematem, chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Okazało się, że uczniowie mają dużą wiedzę w zakresie przemocy, oraz jej zapobieganiu.


PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE „STRACH MA WIELKIE OCZY”


W wyśmienite humory wprawili nas w środę, 26 listopada, bohaterowie spektaklu zatytułowanego „Strach ma wielkie oczy”. W lekkiej, zabawnej formie wszyscy nauczyliśmy się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak przeciwstawić się osobie, która stosuje wobec nas przemoc, zastraszanie i wymuszanie.


 
DEBATA SZKOLNA „ABY BYŁO BEZPIECZNIE- MÓJ POMYSŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA”


We wtorek, 25 listopada, odbyła się kolejna debata szkolna, tym razem pod hasłem „Aby było bezpiecznie- mój pomysł na poprawę bezpieczeństwa”. Debatę zorganizowały panie Aleksandra Wietecka, Barbara Mroczek i Justyna Rzeczycka przy wsparciu Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie podczas spotkania podzielili się swoimi pomysłami, przemyśleniami na poprawę atmosfery i bezpieczeństwa w szkole.


OPRACOWANIE SZKOLNEGO PROGRAMU „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”


Dnia 21 listopada 2014 we współpracy z rodzicami, przedstawicielami Rady Szkoły, uczniami, nauczycielami oraz członkami zarządu Stowarzyszenia „Nasze dzieci- wspólna szkoła” opracowaliśmy zarys szkolnego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Dokument ten z założenia ma być zbiorem oczekiwań, zasad i reguł dotyczących zachowania w środowisku szkolnym oraz zbiorem konsekwencji w razie ich nieprzestrzegania. Uczestnicy spotkania w małych zespołach przygotowali swoje propozycje i przedstawili je podczas podsumowania. Dużą popularnością wśród wszystkich cieszyły się tzw. naturalne konsekwencje- obraziłeś- przeproś, nabałaganiłeś- posprzątaj, zniszczyłeś- odkup, zepsułeś- napraw itp.


Zajęcia profilaktyczne


We wtorek, 09.11.2014r., odwiedziła Nas pani psycholog Marta Cieślik. Tematem naszego spotkania była „Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych wśród dzieci i młodzieży”. Dowiedzieliśmy się, jak reagować, gdy widzimy agresję i przemoc wobec innych, a także co zrobić będąc ofiarą takich zachowań.