Regulamin projektu „Przedszkolaki z Zastruża na Start!” - pobierz plik

Zajęcia kulinarne

Uczestnicy zajęć poznawali różne owoce i warzywa. Komponowali zdrowe kanapki, uczyli się w jaki sposób nakrywać do stołu i poznawali zasady dobrego zachowania się przy nim. Przedszkolaki dekorowały także świąteczne pierniczki, projekowały misie z okazji Międzynarodowego Dnia Misia.

Zajęcia twórcze


Zajęcia eksperymentalne

W ramach zajęć dzieci rozwijały zainteresowania naukowo-techniczne i przyrodnicze. Zajęcia eksperymentalne dały dzieciom możliwość praktycznego poznania prostych zjawisk przyrodniczo- fizycznych, a także poszerzania zakresu zdobywanej wiedzy i zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawczej dzieci. Podczas zajęć zostały omówione zagadnienia z zakresu mierzenia, ważenia, magnesów, mieszania barw, kosmosu, obiegu wody w przyrodzie, grawitacji, powietrza i siły powietrza, dźwięku, rozszczepienia światła (tęcza), hodowli roślin, a także poznały jaką rolę odgrywają owady i małe zwierzęta w przyrodzie. Podczas zajęć dzieci prowadziły obserwację, a także uczyły się wyciągania wniosków z prowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Prowadziły obserwacje w terenie i miały możliwość eksperymentowania materiałami przyrodniczymi. Na zajęciach dzieci wykonały proste prace plastyczno-techniczne tj. niebo w słoiku, latawce, wiatraki, wiosenne kwiaty-mieszamy kolory, a także stworzyły ,,Zieloną hodowlę” i kącik badacza. Dzięki zajęciom uczestnicy poszerzyli swój zasób słownictwa o nowe pojęcia. W zajęciach brało udział 45 dzieci.